Yohane
Ɔwʋlʋ Nyɔɔsɩ
1
Anɩ yín ánɩ́ Bulu lalɛ, mɩ ɔpasua ɔhandɛ Yohane dɛ ɔwʋlʋ anfɩ wanlɩn sɩsɩ fʋa fʋ abi. Ntɔdwɛ mlɩ fɛ́ɛ́ ɔnɔkwalɩ amʋtɔ. Megyi mɩ nkʋlɛ pɛ tɔdwɛ mlɩ, tamɛ ɔhagyiɔha ánɩ́ oyin ɔnɔkwalɩ amʋ ɛ. Tsufɛ ɔnɔkwalɩ amʋ bʋ anɩtɔ, ibétsia anɩtɔ bregyibrɛ.
Anɩ Sɩ Bulu mʋa mʋ Bi Yesu Kristo bʋgyi anɩ bʋalɛ. Bʋwun anɩ nwɛ, abʋha anɩ iwilwii. Anɩ aha amʋʋ anɩtɔdwɛ aba ɔnɔkwalɩsʋ amʋ.
Ɔnɔkwalɩ Mʋ́a Ɔdwɛ
Ansɩ lɛhɩɛ gyi mɩ brɛá nowun ánɩ́ fʋ abi amʋ akʋ bʋna ɔnɔkwalɩ ɔkpa amʋsʋ, fɛ alɩá anɩ Sɩ Bulu lɛbla anɩ. Anɩ yín ɔdwɛpʋ, mlɩha adwɛ aba. Megyi mbla pɔpwɛ ndɛwanlɩn sɩsɩ fʋ. Mbla amʋʋ anɩlɛbɩ tsu brɛ amʋʋ anɩlɔtsɔ hogyi amʋ nɩ. Nɩ fʋtɔdwɛ Bulu a, fégyi mʋ mblasʋ. Mbla ánɩ́ anɩlɛbɩ tsu brɛá anɩlɔtsɔ hogyi gyi, adwɛ aba.
Aha amlɛpʋ tsɔtsɔɔtsɔ baba ɔyɩ anfɩtɔ. Bʋdɛblɩ bɛɛ, Yesu Kristo mɛlɩn fɛ nyankpʋsa. Aha anfɩ gyi aha amlɛpʋ pʋ́ Kristo alupʋ amʋ nɩ. Mʋ́ sʋ mlɩkɩ wanklaan, mɛnɩ mlɩ gyumagyihɛ mɔ́ɔbwɛ kpaalɩ, fɛkɩ mlénya mlɩ ɩkɔka fɛ́ɛ́.
Ɔhagyiɔha ánɩ́ ɔmɛdɛ Kristo atosunahɛ amʋtɔ, ɔlɔtsʋn mʋ́ ɔma yɔ ɔdɛ tɔ bamba suna a, mʋa Bulu bʋmegyi kʋlɛ. Tamɛ ɔha ánɩ́ ɔdɛ Kristo atosunahɛ amʋtɔ a, mʋa anɩ Sɩ pʋ́ Mʋ Bi amʋ fɛ́ɛ́ bʋgyi kʋlɛ. 10 Nɩ ɔkʋ ɔba mlɩ wa, ɔmɛdɛ Kristo atosunahɛ anfɩ suna a, mlɩmáhɔ mʋ wa mlɩ woyitɔ, mlɩmátsula mʋ itsia. 11 Ɔhagyiɔha ánɩ́ otsula mʋ itsia latsa mʋ lakpan amʋʋ ɔdɛbwɛ amʋ bwɛ.
12 Asʋn tsɔtsɔɔtsɔ bʋ ɩnʋá tɛkɩ nɛ́bla mlɩ, tamɛ mmedekleá nɔ́wanlɩn mʋ́ sɩsɩ mlɩ. Mboun ndɛ ɔkpa kɩá nɛ́ba mlɩ wa, mɛnɩ mɩa mlɩnyɔ abétsia asɩ, atɔɩ nya ansigyi wanklaan.
13 Fʋ pio tsɩhɛ amʋʋ Bulu lalɛ amʋ abi bɛha fʋ itsia.